Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zajęcia edukacyjne dla szkół

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oferuje szkołom przystapienie do ogólnopolskiego programu edukacyjnego  „Twoja krew, moje życie” realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021- 2026” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe do wzięcia udziału w projekcie. Głównym celem kampanii jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie i  zdrowie drugiego człowieka. Zajęcia edukacyjne prowadzi, na terenie szkoły, pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Oferujemy także materiały edukacyjne oraz gadżety promujące ideę honorowego krwiodawstwa. Istnieje również możliwość zaproszenia uczniów do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu  i przybliżenia im procesu pobierania krwi. Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa Państwa szkoły w projekcie drogą mailową, na adres: metorg@rckik.wroclaw.pl 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji 

 tel. 71 371 58 19 (w godz. 7.30-14.30)

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.