Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyszukiwarka:

RODO

Kontakt w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez RCKiK we Wrocławiu:

Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Centrum jest Pan Szymon Żywicki. Kontakt za pomocą - poczty mail: odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (71) 371 59 31, tel. kom. 509 226 728

Klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna dla Dawców Krwi.

2. Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem na terenie RCKiK we Wrocławiu oraz informacja na temat monitoringu na podstawie art. 23a ustawy o działalności leczniczej. 

3. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi lub wnioski.

4. Klauzula informacyjna dla osób zwracających się o udzielenie informacji publicznej

5. Klauzula informacyjna dla osób szkolonych przez RCKiK we Wrocławiu.

6. Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.