Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
 • Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 • Ambasador

  Ambasador

 • Przyjdź na akcję wyjazdową

  Przyjdź na akcję wyjazdową

 • Droga dawcy

  Droga dawcy

Stan krwi na dzień: 24.11.2020

Krew RhD (+) plus

A RhD plus średni stan
średni stan
AB RhD plus niski stan
niski stan

Krew RhD (-) minus

AB RhD minus niski stan
niski stan
Ponawiamy Apel o Krew

Film dedykowany wszystkim Przyjaciołom Służby Krwi w Polsce 

W podziękowaniu za oddawaną honorowo krew dla wszystkich Krwiodawców, okazując wielką wdzięczność pracownikom Służby Krwi, wszystkim pracownikom Służby Zdrowia, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom, mediom, darczyńcom, wolontariuszom dedukujemy nasz film „Krwiodawstwo w czasie pandemii koronawirusa”.Dziękujemy, że jesteście, że nie zostaliście w domach, że przychodzicie, żeby oddać krew, żeby ratować ludzkie życie. Jesteście bohaterami naszych czasów  i na zawsze nimi pozostaniecie…. Z wielką nadzieją patrzymy na lepsze jutro. A my jesteśmy codziennie dla Was, dla Waszych bliskich, znajomych, przyjaciół.

Zespół Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu


Jesteś Ozdrowieńcem i chcesz oddać osocze? Koniecznie przeczytaj!Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś?

Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

 • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741
 • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:
  • 28 dni od zakończenia objawów;
  • 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
 • są w wieku 18-65 lat;
 • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Jeżeli przebyłeś zakażenie SARS-Cov-2 (objawowo lub bezobjawowe) prosimy skontaktuj się z:

1. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 e-mail: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl, telefon: 71 371 58 24 lub 693 693 702 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00)

2. Terenowym Oddziałem w Głogowie, ul. T. Kościuszki 15

e-mail: glogow@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 831 49 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

3. Terenowym Oddziałem w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5

e-mail: legnica@rckik.wroclaw.pl,  telefon: 76 721 16 87 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

4. Terenowym Oddziałem w Lubinie, ul. Gen. J. Bema 5

e-mail: lubin@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 746 88 70 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

 

 

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się  na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Jak działa terapia osoczem?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

żródlo: https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/


 


Życzenia z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, które obchodzimy w dniach 22-26 listopada
Życzenia od Ministra Zdrowia z Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, które obchodzimy w dniach 22-26 listopada 


Życzenia z Narodowego Centrum Krwi z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, które obchodzimy w dniach 22-26 listopada 

 

 


OgłoszenieSzanowni Państwo, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 informuje o zamiarze sprzedaży samochodu van z liczbą miejsc 7, według poniższej specyfikacji i załączonej dokumentacji fotograficznej. Zainteresowanych nabyciem pojazdu prosimy o kontakt, wg danych teleadresowych w pkt VIII.

więcej »

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.