Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Stan krwi na dzień: 10.04.2020

Krew RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus wystarczający stan AB RhD plus wystarczający stan 0 RhD plus wystarczający stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus średni stan B RhD minus niski stan AB RhD minus średni stan 0 RhD minus niski stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.