Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2022-09-25
Od godziny: 10:00
Do godziny: 14:00
Nazwa placówki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Miejscowość: Jawor
Ulica: Kościuszki 6
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.