Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2023-04-03
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:30
Nazwa placówki: Liceum Ogólnokształcące nr VI
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Hutnicza 45
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.