Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Formularze


Zał. nr 1 - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji*

Praca

Z dniaRekrutacja na stanowiskoTermin składania ofert

Pliki do pobrania:
  20.03.2019

  1/2019

  LEKARZ
  Pliki do pobrania:
  20.05.2019

  2/2019

  PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ WROCŁAW
  rekrutacja otwarta
  Pliki do pobrania:
  24.05.2019

  3/2019

  ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNEGO
  rekrutacja otwarta
  Pliki do pobrania:
  28.05.2019

  4/2019

  PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ LEGNICA
  rekrutacja otwarta
  Pliki do pobrania:
  19.06.2019

  5/2019

  Asystent diagnostyki laboratoryjnej - Dział Zapewnienia Jakości
  rekrutacja otwarta
  Pliki do pobrania:
  19.06.2019

  6/2019

  Asystent diagnostyki laboratoryjnej/ technik analityki medycznej - Pracownia Hematologiczna/ Dział Laboratoryjny
  28.06.2018
  Pliki do pobrania:
  Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.