Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
Informacje o Platformie eZamawiający:

Przetargi

Przetarg z dniaTemat przetarguTermin składania ofert-wniosków
2021-04-16

Nr przetargu: ZZP-50/21

 

Przetarg nieograniczony na: 

"Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

zostało dnia 14 kwietnia 2021 r. zamieszczone na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

 

http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/sukcesywna-dostawa-pakietow-czekolady-dla-zrownowazenia-wysilku-energetycznego-dla-honorowych-dawcow-krwi-postepowanie-znak-zzp-50-21/

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

2021-05-17
  2021-01-12

  Nr przetargu: 22/P/2020

  „Dostawa urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu wraz z 2 000 szt. zestawów do inaktywacji”.
  0000-00-00
  2020-09-07

  Nr przetargu: 15/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 139 000 EURO na:

  „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem oraz usługą oklejenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

  2020-09-17
  2020-08-05

  Nr przetargu: 09/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 139 000 EURO na:

  „Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” 

  2020-08-17
  2020-07-22

  Nr przetargu: 12/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 139 000 EURO na:

  „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

  2020-08-06
  2020-06-26

  Nr przetargu: 10/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 139 000 EURO na:

  „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

  2020-07-17
  2020-06-25

  Nr przetargu: 04/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 139 000 EURO na:

  „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy” 
  2020-07-30
  2020-06-04

  Nr przetargu: 08/P/1-4/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 139 000 EURO na:

  „Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

  Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów;

  Zadanie 2: dostawa  komputerów przenośnych;

  Zadanie 3: dostawa drukarek  i niszczarki;

  Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego"

  2020-06-18
  2020-04-30

  Nr przetargu: 06/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 139 000 EURO na:

  „Dostawa zestawów do preparatyki ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia w ilości 2 szt. do obsługi w/w zestawów, w okresie 24 miesięcy”.

  2020-05-26
  2020-04-30

  Nr przetargu: 05/P/1-2/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 139 000 EURO na :

  Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów komórkowych  przez okres 24 miesięcy tj:

  zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do pobierania koncentratu krwinek płytkowych oraz koncentratu krwinek czerwonych wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych

  zadanie 2:dostawa jednorazowych zestawów do pobierania koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego 

  2020-06-02
  2020-04-08

  Nr przetargu: 02/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 139 000 EURO na:

  Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych typu góra-dół do pobierania i preparatyki  krwi dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

  2020-05-12
  2020-03-20

  Nr przetargu: 25/P/2019

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: 

  "Wykonywanie badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, HAV, Treponema pallidum  oraz parowirusa B19 w ciągu 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu"

  0000-00-00
  2020-03-10

  Nr przetargu: 23/P/2019

  „Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie  12 miesięcy” 

  0000-00-00
  2020-01-15

  Nr przetargu: 01/P/2020

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 139 000 EURO na:

  Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

  2020-01-27
  2019-12-27

  Nr przetargu: 21/P/2019

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

  „Dostawa 10 000 szt  zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

  2020-01-10
  2019-12-21

  Nr przetargu: 20/P/2019

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

  ,,Zakup energii elektrycznej w ilości 1 300 000 kWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

  2020-01-14
  2019-12-18

  Nr przetargu: 24/P/2019

  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

  „Dostawa urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów  dla potrzeb  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

  2019-12-27
  2019-11-12

  Nr przetargu: 14/P/2019

  informuje o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z art.67 ust. 1 pkt 7

  0000-00-00
  2019-10-17

  Nr przetargu: 19/P/2019

  ogłasza przetarg niograniczony poniżej 144 000 EURO na:

  Dostawa jednorazowych zestawów do separatorów MCS+ firmy Haemoneticsdla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

  2019-10-29
  2019-10-10

  Nr przetargu: ZZP-172/19

  REGIONALNE CENTRA KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
  w imieniu których postępowanie prowadzi
  ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
  ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 EURO na:
  Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego
  dla honorowych dawców krwi;
  Część 1-2
  Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania znajduje się na stronie ZZP przy Ministrze Zdrowia
  Link do postępowania:
   
   
  2019-11-07
   2019-10-09

   Nr przetargu: 18/P/2019

   ogłasza postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 EURO na:

   "NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA"

   2019-11-14
   2019-09-25

   Nr przetargu: 17/P/2019

   Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 144 tys. euro pn:

   „Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo – księgowej, obsługi magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu oraz w oddziałach terenowych Legnica, Głogów, Lubin”.
   2019-10-30
   2019-08-16

   Nr przetargu: 16/P/2019

   ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

   Dostawa  materiałów zużywalnych do archiwizowania 270 000 próbek surowicy i/lub osocza wraz z dzierżawą  niezbędnej aparatury do archiwizacji tych próbek w okresie 36 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

   2019-08-28
   2019-07-01

   Nr przetargu: 13/P/2019

   Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 144 tys. euro pn:

   „Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi kadrowo płacowej, finansowo – księgowej, obsługi magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

   2019-08-01
   2019-05-31

   Nr przetargu: 09/P/2019

   ogłasza przetarg niograniczony poniżej 144 000 EURO pn:

   "Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w ilości 288 000 badań morfologii krwi, w tym 172 500 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF) oraz do wykonania 16 000 badań parametrów morfologicznych (CBC+ 3-DIFF) wraz z dzierżawą 3 szt. analizatorów hematologicznych dla RCKiK we Wrocławiu”

   2019-06-10
   2019-05-30

   Nr przetargu: 12/P/2019

   ogłasza przetarg niograniczony poniżej 144 000 EURO na:

   ,,Dostawa jednorazowych nożyków do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT przez okres 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

   2019-06-11
   2019-05-13

   Nr przetargu: 11/P/2019

   Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 144 tys. euro pn: 

   „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”.

   2019-05-30
   2019-04-30

   Nr przetargu: 06/P/2019

   Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. euro na : 

   „Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi kadrowo płacowej, finansowo – księgowej, obsługi magazynu z przeszkoleniem personelu oraz zainstalowaniem rejestratora czasu pracy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

   2019-05-14
   2019-04-12

   Nr przetargu: 10/P/2019

   ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

   ,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych w systemie kart  flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy”

   2019-04-26
   2019-03-20

   Nr przetargu: 03/P/2019

   informuje o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki z art.67 ust. 1 pkt 1b

   0000-00-00
   2019-03-19

   Nr przetargu: 8/P/2019

   ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. Euro pn.:

   „Dostawa dla systemu Mirasol zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej, w ilości 4000 szt.  oraz   w koncentracie krwinek płytkowych z aferezy w ilości 100 szt.  przez okres 12 miesięcydla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”                          –   nr sprawy 08/P/2019

   2019-04-02
   2019-03-08

   Nr przetargu: Konkurs

   RCKiK we Wrocławiu informuje o ogłoszonym konkursie na: "Wybór brokera ubezpieczeniowego" ogłoszony przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

   wszelkie informacje na temat tego konkursu znajdują się na stronie internetowej  pod linkiem:

    

   http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/konkurs-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego-znak-zzp-wybor-brokera-19/

   2019-03-20
    2019-03-01

    Nr przetargu: 04/P/2019

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 144 000 EURO na:

    Dostawa zestawów jednorazowych do poboru osocza  metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych  przez okres 36 miesięcy”

    2019-04-08
    2019-03-01

    Nr przetargu: 07/P/2019

    Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. euro na: 

    „Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 w okresie 24 miesięcy” 

    2019-03-11
    2019-02-07

    Nr przetargu: 17/P/2018

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: 

    "Wykonywanie badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, Treponema pallidum  oraz parowirusa B19 w ciągu 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu"

    0000-00-00
    2019-02-01

    Nr przetargu: 5/P/2019

    Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. EURO pod nazwą: 

    „Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy”

    2019-02-11
    2019-01-29

    Nr przetargu: 02/P/2019

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    „Wykonywanie badań dla 65 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 12 miesięcy  dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

    2019-02-11
    2019-01-28

    Nr przetargu: 01/P/2019

    ogłasza przetarg niograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    Modernizacja środowiska eksploatacyjnego aplikacji  Bank Krwi, dostawa sprzętu, oprogramowania i wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2019-02-08
    2019-01-18

    Nr przetargu: 1/S/2019

    ogłoszenie o zamiarze sprzedaży samochodu Mercedes-Benz Sprinter

    2019-02-11
    2019-01-03

    Nr przetargu: 19/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO pn:

    Dostawa jednorazowych zestawów do separatorów MCS+ firmy Haemoneticsdla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2019-01-14
    2018-12-28

    Nr przetargu: 20/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. Euro pn.:

    ,,Zakup energii elektrycznej w ilości 1 000 000 kWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

    2019-01-11
    2018-12-17

    Nr przetargu: 4/S/2018

    ogłoszenie o zamiarze sprzedazy samochodu

    2019-01-10
    2018-12-10

    Nr przetargu: 5/S/2018

    ogłoszenie o zamiarze sprzedaży samochodu

    2018-12-20
    2018-11-21

    Nr przetargu: 18/P/1-2/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia. Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

    2018-11-30
    2018-09-28

    Nr przetargu: 16/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    „Dostawa 10 000 szt  zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2018-10-08
    2018-09-06

    Nr przetargu: 3/S/2018

    ogłoszenie o zamiarze sprzedaży samochodu

    2018-09-14
    2018-08-28

    Nr przetargu: 14/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 Euro na:

    Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących do

    Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2018-09-07
    2018-07-31

    Nr przetargu: 02/S/2018

    informuje o zamiarze sprzedaży samochodu osobowego z liczbą miejsc 9. 

    2018-08-13
    2018-07-30

    Nr przetargu: 12/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    „Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 43 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

    2018-08-14
    2018-07-27

    Nr przetargu: 13/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na :

    „Dostawa 10 000 szt  zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności 450 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2018-08-07
    2018-06-20

    Nr przetargu: 11/P/1-4/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tys. Euro pn.:

    „Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach  1-4, t. j.:

    Zadanie 1  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

    Zadanie 2 -   Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych i kontroli jakości krwi i jej składników,

    Zadanie 3  -  Nakłuwacze  jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej,

    Zadanie 4-   Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów”.

    2018-07-04
    2018-05-04

    Nr przetargu: 10/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

    2018-05-18
    2018-04-18

    Nr przetargu: 1/S/2018

    informuje o zanmiarze sprzedaży pojazdu ciężarowego-chłodni-Iveco Daily 49.10.

    2018-04-24
    2018-04-12

    Nr przetargu: 09/P/2018

    informuje o zamiarze zawarcia umowy w postepowaniu pn:

    Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie  12 miesięcy”

    0000-00-00
    2018-04-09

    Nr przetargu: 8/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro na:

    „Dostawa pojemników z płynem ACD- A do zabiegów aferez w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2018-04-23
    2018-03-28

    Nr przetargu: 5/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 144 000 euro na:

    „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 85.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

    2018-05-08
    2018-03-22

    Nr przetargu: 07/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    „Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi w ilości 43 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2018-04-05
    2018-03-15

    Nr przetargu: 06/P/2018

    ogłasza przetarg nieogranicozny powyżej 144 000 EURO na:

    Dostawa 1 500 000 szt tabliczek czekolady przez okres 24 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2018-04-16
    2018-03-09

    Nr przetargu: 4/P/1-8/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro pn.:

    „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 24 miesięcy, tj.:

    • Zadanie 1: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu ABO
    • Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh
    • Zadanie 3: Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh
    • Zadanie 4: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych, Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych wykonywanych techniką mikrokolumnową, Papaina – standaryzowany odczynnik do badań immunohematologicznych, Odczynnik antyglobulinowy poliswoisty i monoswoisty
    • Zadanie 5: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych
    • Zadanie 6: Krwinki wzorcowe do badania układu ABO
    • Zadanie 7: Krwinki wzorcowe do wykrywania obecności przeciwciał
    • Zadanie 8: Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał”
    2018-03-22
    2018-02-14

    Nr przetargu: 01/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 000 EURO na:

    „Wykonywanie badań dla 50 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 12 miesięcy  dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

    2018-02-23
    2018-02-13

    Nr przetargu: 3/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tysięcy euro pn:

    „Dostawa odczynników, kart i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców, biorców krwi i jej składników, mikrometodą kolumnową wraz z wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie  36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

    2018-02-22
    2018-02-02

    Nr przetargu: 2/P/2018

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tysięcy euro pn:
    „Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT” przez okres 18 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

    2018-02-12
    2018-01-10

    Nr przetargu: 23/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 144 tysięcy euro pn:
    „Dostawa 200 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żylnej, krwi kontrolnej wraz z dzierżawą 13 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz dostawą materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”

    2018-01-18
    2017-12-29

    Nr przetargu: 22/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizację odpadów medycznych  z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  w okresie 24 miesięcy

    2018-01-10
    2017-12-22

    Nr przetargu: 1/S/2017

    informuje o zamiarze sprzedaży pojazdu specjalistycznego dla przewozu krwi z zabudową izotermiczną - Mercedes Benz Sprinter 311CDI.

    2018-01-04
    2017-11-23

    Nr przetargu: 11/P/1-2/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na:

    Dostawę pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
    Zadanie 1: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tworzywa PP na odpady medyczne.
    Zadanie 2: dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne.”

    2017-12-05
    2017-11-09

    Nr przetargu: 21/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony  poniżej 5 225 000EURO na:

    Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-11-27
    2017-10-20

    Nr przetargu: 10/P/2017 - Część II.

    oigłasza przetarg nieograniczony poniżej 135.000 Euro pn.:

    „Dostawa w ilości 1400 sztuk roztworu wzbogacającegodo przechowywania KKP wyprodukowanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych oraz do zabiegów separacji płytkowej                      o pojemności a’ 300 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 22.12.2017r.”                                                          -  nr sprawy 10/P/2017 – Część II.

    2017-10-30
    2017-10-19

    Nr przetargu: 20/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tysięcy euro pn.:
    „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników 
    dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-10-30
    2017-10-19

    Nr przetargu: 18/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawaodczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 1 szt. automatycznego analizatora  wraz z dodatkowym wyposażeniem  do wykonywania badań techniką manualną na okres 2 miesięcy  dla RCKiK we Wrocławiu wraz z T. O. w Lubinie”

    2017-10-27
    2017-10-18

    Nr przetargu: 16/P/2017

    ogłasza przetarg nioegraniczony powyżej 135 000 Euro na:

    „Dostawa testów do wykrywania markerów wirusologicznych i kiłowych  metodą chemiluminescencji  tj. antygenu HBs  z testem potwierdzenia,  przeciwciał anty- HCV, anty- HIV 1 /2 i anty- Treponema pallidum wraz z materiałami zużywalnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi  oraz dzierżawą dwóch analizatorów do wykonywania przedmiotowych testów w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-11-10
    2017-10-17

    Nr przetargu: 19/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. euro p.n.:

    "Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy"

    2017-10-27
    2017-10-11

    Nr przetargu: 10/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

    „Dostawa roztworu wzbogacającego do przechowywania KKP dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 22.07.2020r.”.

    2017-11-16
    2017-10-07

    Nr przetargu: 17/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

    „Dostawa odczynników, kart , krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych analizatorów  i  z dodatkowym wyposażeniem  do wykonywania badań techniką manualną w okresie  36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu i dla T. O. w Lubinie”.

    2017-10-23
    2017-10-05

    Nr przetargu: 14/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-10-17
    2017-10-02

    Nr przetargu: 15/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na: „Dostawę zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej dla systemu Mirasol, w ilości 4000 szt. przez okres 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-10-11
    2017-09-12

    Nr przetargu: 13/P/2017

    ogtłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej dwudziesto-stopowej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-09-25
    2017-09-04

    Nr przetargu: 12/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO „Dostawa zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności 450 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w ilości 7 000 szt  w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-09-12
    2017-07-28

    Nr przetargu: 9/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys. Euro p.n.: „Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznego analizatora  wraz z dodatkowym wyposażeniem  do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu wraz z T. O. w Lubinie”

    2017-08-17
    2017-06-09

    Nr przetargu: 7/P/2017

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  z wolnej ręki na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), którego wartość nie przekracza kwoty 135 000 euro pn: „Dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. nr sprawy – 7/P/2017

    0000-00-00
    2017-05-30

    Nr przetargu: 6/P/2017

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieokreślony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. nr sprawy 6/P/2017

    0000-00-00
    2017-05-12

    Nr przetargu: 08/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys. Euro pn.: „Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 85.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 12 miesięcy”

    2017-05-30
    2017-04-28

    Nr przetargu: 05/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-05-12
    2017-04-27

    Nr przetargu: 4/P/2017

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy" nr sprawy 4/P/2017

    0000-00-00
    2017-04-05

    Nr przetargu: 01/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 Euro na:

    „Dostawa zestawów pojemników potrójnych typu góra-dół orazzestawów pojemników z filtrem antyleukocytarnym in-line do pobierania i preparatyki krwi pełnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy”

    2017-04-20
    2017-03-14

    Nr przetargu: 6/Z/1-2/2017

    Ogłasza zapytanie ofertowe  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

    Zadanie 1: „Dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”.

    Zadanie 2: „Dostawa opatrunków przylepnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”.

    2017-03-22
    2017-03-10

    Nr przetargu: 01/Z/2017

    zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu do poniżej 30 000 EURO na :

    „Dostawa rękawiczek diagnostycznych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-03-16
    2017-03-10

    Nr przetargu: 02/Z/2017

    zaprasza do złożenia oferty  w postepowaniu do 30 000 EURO  na:

    „Dostawa pojemników potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml w ilości 5 000 szt  w okresie 12  miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2017-03-16
    2017-02-27

    Nr przetargu: 03/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 w okresie 24 miesięcy”

    2017-03-10
    2017-02-01

    Nr przetargu: 02/P/2017

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:„Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawąniezbędnego wieloprogramowego urządzenia w ilości 2 szt. do obsługi w/w zestawów, w okresie 36 miesięcy”

    2017-03-09
    2017-01-11

    Nr przetargu: 17/Z/1-2/2016

    Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

    Zadanie 1: „Dostawa asortymentu biurowegow okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

    Zadanie 2: „Dostawa papieru do drukowaniaw okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiudo RCKiK we Wrocławiu”. 

    2017-01-18
    2016-12-28

    Nr przetargu: 34/P/1-2/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135.000 Euro pn.:

    Dostawa zestawów jednorazowych do poboru składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z

    dzierżawą separatorów komórkowych przez okres 40 miesięcy, tj:

    zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu

    krwinek czerwonych oraz osocza wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych

    zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu

    krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego”

    2017-02-02
    2016-12-27

    Nr przetargu: 32/P/2016

    ogłasza przetarg niegraniczony poniżej 135 tys. Euro pn.:

    „Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD –II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT”

    2017-01-09
    2016-12-14

    Nr przetargu: 18/Z/1-4/2016

    zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 EURO na:

    „Dostawa  odzieży dla pracowników Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

    Zadanie 1: dostawa odzieży medycznej

    Zadanie 2: dostawa polarów

    Zadanie 3: dostawa koszulek polo”

    2016-12-22
    2016-12-12

    Nr przetargu: 35/P/1-4/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

    Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów LCD

    Zadanie 2: dostawa komputerów stacjonarnych , monitorów LCD, komputerów stacjonarnych w obudowie AIO i drukarek igłowych;

    Zadanie 3: dostawa komputerów przenośnych

    Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”

    2016-12-20
    2016-12-09

    Nr przetargu: 33/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135.000 Euro pn.:

    Dostawa ciekłego azotu w ilości 415 000 kg wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego o pojemności od 7 500 kg do 10 000 kg w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2016-12-19
    2016-11-18

    Nr przetargu: 30/P/1-2/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy. Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia. Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

    2016-11-30
    2016-11-18

    Nr przetargu: 31/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 Euro pn.:

    „Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

    2016-11-28
    2016-11-07

    Nr przetargu: 28/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-11-18
    2016-10-17

    Nr przetargu: 19/P/1-8/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 ty. Euro pn.:

    „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 12 miesięcy, tj.:

    Zadanie 1:Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu ABO

    Zadanie 2: Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z układu Rh

    Zadanie 3: Odczynniki do oznaczania antygenów spoza układów ABO i Rh

    Zadanie 4: Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych, Standard anty-D do kontroli testów antyglobulinowych i enzymatycznych wykonywanych techniką mikrokolumnową, Papaina – standaryzowany odczynnik do badań immunohematologicznych, Odczynnik antyglobulinowy poliswoisty i monoswoisty

    Zadanie 5: Uczulone krwinki wzorcowe do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych

    Zadanie 6: Krwinki wzorcowe do badania układu ABO

    Zadanie 7: Krwinki wzorcowe do wykrywania obecności przeciwciał

    Zadanie 8: Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał” 

    2016-10-26
    2016-10-07

    Nr przetargu: 19/Z/1-5/2016

    Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:„Dostawę materiałów promocyjnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – 19/Z/1-5/2016

    Niniejsze zamówienie udzielane jest w związku z realizacją PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

    2016-10-14
    2016-09-26

    Nr przetargu: 29/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO  na:

    Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

    2016-10-04
    2016-09-09

    Nr przetargu: 21/P/2016

    W wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 Pzp  zawarto umowę na: „Zakup energii elektrycznej w ilości 220 000kWh przez okres od dnia 15.08.2016r. do dnia 31.10.2016r. do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    0000-00-00
    2016-09-07

    Nr przetargu: 27/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW i Assistance należących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

    im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

    2016-09-16
    2016-08-29

    Nr przetargu: 16/Z/1-3/2016

    Zaprasza do składania ofert  w postepowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na: „Dostawę materiałów promocyjnych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-09-05
    2016-08-25

    Nr przetargu: 26/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-09-06
    2016-08-23

    Nr przetargu: 25/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem  dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-09-05
    2016-08-23

    Nr przetargu: 23/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa zestawów do aferezy automatycznej krwi w ilości 2000 szt. dla RCKiK we Wrocławiu”,

    2016-09-28
    2016-08-19

    Nr przetargu: 24/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Wykonywanie badań dla 50 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 10 miesięcy  dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-08-30
    2016-07-27

    Nr przetargu: 22/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa fabrycznie nowego samochodu do transportu krwi i jej składników dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-08-17
    2016-07-20

    Nr przetargu: 18/P/1-4/2016

    Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. Euro pn.:

    „Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowego użytku oraz innych akcesoriów w zadaniach 1- 4, t. j.:

    Zadanie 1 - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

    Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań immunohematologicznych,

    Zadanie 3 - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej,

        Zadanie 4 - Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi”

    2016-07-29
    2016-07-15

    Nr przetargu: 20/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. euro pn.:,,Zakup energii elektrycznej w ilości 1 650 000 kWh przez okres 24 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-07-25
    2016-06-21

    Nr przetargu: 17/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 .000 Euro p.n.:„Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 68.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 10 miesięcy”  

    2016-07-28
    2016-06-15

    Nr przetargu: ZZP-164/16

    Zakład Zamówien publicznych przy Ministrze zdrowia , Al. Jerozolimskie 155 ,02-326 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 tys Euro pn.: "Zakup specjalistycznych samochdów z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników"

    wszelkie dokumenty i informacje pod adresem mailowym http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php?id=1388

    2016-07-04
    2016-05-18

    Nr przetargu: 15/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    ,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego) w systemie kart  flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy”

    2016-06-07
    2016-05-12

    Nr przetargu: 10/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na :

    „Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi w ilości 35 000 szt w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2016-05-24
    2016-05-06

    Nr przetargu: 16/P/2016

    Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro p.n.: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-05-16
    2016-04-29

    Nr przetargu: 11/P/2016

    Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro p.n.: „Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-06-07
    2016-04-28

    Nr przetargu: 12/P/2016

    Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 euro na: "Dostawa filtrów antyleukocytarnych –laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 6 miesięcy"

    2016-05-10
    2016-04-21

    Nr przetargu: 08/P/1-2/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 tys. Euro p.n.:„Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu:

    Zadanie 1: Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania 223 000 badań morfologii krwi, w tym 127 000 z 5-częściowym wzorem odsetkowym krwinek białych (CBC+5 DIFF)  , dostawa w ramach umowy  dzierżawy trwającej  36 miesięcy dwóch analizatorów hematologicznych                 5-DIFF  z  dodatkowym wyposażeniem  określonym szczegółowo w SIWZ, wykonywanie, w okresie trwania umowy dzierżawy, serwisu analizatorów i dodatkowych urządzeń oraz ich walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział Wykonawcy cztery razy w roku w zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) 

    Zadanie 2:. Dostawa odczynników, krwi kontrolnej, materiałów zużywalnych celem wykonania  15 000 badań z zakresu kontroli jakości składników krwi na analizatorze hematologicznym Micros 60 firmy Horiba ABX, będącego własnością Zamawiającego, wykonywanie serwisu analizatora w okresie trwania umowy a także jego  walidacji po każdym przeglądzie technicznym, po każdej naprawie serwisowej, udział   wykonawcy  cztery razy w roku w  zewnętrznej QC Kontroli Jakości oraz dwa razy w roku w obligatoryjnym sprawdzianie prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) przez okres 36 miesięcy”  

    2016-04-29
    2016-03-25

    Nr przetargu: 09/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawę mebli laboratoryjnych, biurowych oraz innego umeblowania i wyposażenia wraz z montażem  dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2016-04-11
    2016-03-14

    Nr przetargu: 06/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 135 000 EURO na:

     

    Dostawa 1 500 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 24 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2016-04-19
    2016-03-07

    Nr przetargu: 03/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie  12 miesięcy” 

    2016-03-16
    2016-03-03

    Nr przetargu: 04/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO, pn.:Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej dla systemu Mirasol, w ilości 4000 szt. przez okres 12 miesięcy dla RCKIK we Wrocławiu"

    2016-03-11
    2016-03-01

    Nr przetargu: 07/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa 6 sztuk wagomieszarek do automatycznego pobierania  krwi dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

    2016-03-11
    2016-02-17

    Nr przetargu: 05/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych pustych 450 ml/2 x 300 ml do pobierania i preparatyki krwi  w ilości 7000 szt w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

    2016-02-26
    2016-01-20

    Nr przetargu: 18/P/2015

    W wyniku przeprowadzonych negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  zawarto umowę na:

    „Dostawę namiotu eventowego wraz z wyposażeniem dla RCKiK we Wrocławiu”

    0000-00-00
    2016-01-13

    Nr przetargu: 20/P/2015

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 EURO na:

    "Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na pracownie i pomieszczenia Oddziału Terenowego w Głogowie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

    2016-01-28
    2016-01-13

    Nr przetargu: 02/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2016-01-21
    2016-01-04

    Nr przetargu: 01/P/2016

    ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 135 000 EURO na:

    Dostawa 250 000 szt tabliczek czekolady dla dawców krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego przez okres 4 miesięcy dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

    2016-01-12
    Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.