Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
Informacje o Platformie eZamawiający:

Profil nabywcy

Profil nabywcy z dniaTemat profilu nabywcy:
2023-01-26

Profil nabywcy: Ogłoszenie o profilu nabywcy na 2023

Ogłoszenie o profilu nabywcy na 2023

 • 2023-01-26 Pobierz
 • 2023-01-26 Pobierz
 • 2023-01-26 Pobierz
 • 2023-01-26 Pobierz
 • 2023-01-26 Pobierz
 • 2023-01-26 Pobierz
2022-01-21

Profil nabywcy: Ogłoszenie o profilu nabywcy na 2022

Ogłoszenie o profilu nabywcy na 2022

 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
 • 2022-01-21 Pobierz
2021-02-05

Profil nabywcy: Profil nabywcy : ogłoszenia o profilu nabywcy na 2021 rok zgodnie z art. 89 ustawy P. z. p.

Profil nabywcy : ogłoszenia o profilu nabywcy na 2021 rok zgodnie z art. 89 ustawy P. z. p.

2020-01-31

Profil nabywcy: plan postępowań zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy pzp

plan postępowań zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy pzp 

2019-01-30

Profil nabywcy: plany postępowań na 2019 rok zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy

plany postępowań na 2019 rok zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy pzp

2018-01-31

Profil nabywcy: plany postępowań na 2018 rok zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy pzp

plany postępowań na 2018 rok zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy pzp

ogłoszenie do Suplementu do Dziennika Urzedowego UE zostało wysłane w dniu 31-01-2018

2017-01-24

Profil nabywcy: 1. UE:

PL-Wrocław: Usługi

2017-01-24

Profil nabywcy: 2. UE:

PL-Wrocław: Dostawy

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.