Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

PELIKAN-symbol ofiarności i poświęcenia

 

 

PELIKAN-symbol ofiarności i poświęcenia
Znana od starożytności informacja , że pelikan karmi swoje młode własną krwią sprawiła , że od wieków stał się symbolem ofiarności, poświęcenia i miłości rodzicielskiej.
Ludzie ,widząc z jakim zapałem pelikany wyścielały gniazdo puchem wyrywanym z własnej piersi, pewnie się przy tym kalecząc, wyobrażali sobie , że w ten sposób karmią młode krwią. Być może u podstaw legendy leży fakt, że pelikan wydobywając złowione dla piskląt ryby z worka znajdującego się pod dziobem, wykonuje energiczne ruchy. Powoduje to zabarwienie worka na intensywny czerwony kolor, i to mogło kojarzyć się z krwią.
Legenda o pelikanie opowiada o tym , że pelikan wyróżnia się wielką miłością do swych piskląt. Zdarza się , że gdy dorastają, dziobią swych rodziców , oni zaś odtrącając je mogą uderzyć tak mocno, że ciosy okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem żałują tego , co uczyniły , i po trzech dniach matka otwiera swą pierś dziobem i skrapia pisklęta własną krwią i je ożywia. W średniowiecznych utworach poetyckich podaje się jeszcze inną wersję tej legendy. Nie mówi się już o śmierci piskląt , opowiada się natomiast , że stare pelikany tak długo karmią młode własną krwią , aż wycieńczone same umierają.


W chrześcijańskiej sztuce średniowiecza, pelikan , jako symbol Chrystusa i Eucharystii stał się bardzo popularny: przedstawiano go często na krucyfiksach, na portalach kościelnych i sprzętach liturgicznych.
Pelikan zaistniał także w symbolice judaistycznej , jako symbol miłości rodzicielskiej.
W okresie renesansu pelikan symbolizował Miłosierdzie.
Używany był także w symbolice masonerii szkockiej.
Stan Luizjana w USA posiada pelikana w herbie.
W heraldyce Herb Pelikan bywa również określany jako Pieta.


Współcześnie symbol pelikana kojarzony jest także z honorowym krwiodawstwem. Połączenie wizerunku pelikana karmiącego młode własną krwią wraz z łacińską sentencją HOMO HOMINI / człowiek człowiekowi , idealnie oddaje ideę niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi poprzez oddanie własnej krwi.


Jednym z popularyzatorów tej symboliki w krwiodawstwie wrocławskim był dr Tadeusz Partyka.
Obecnie RCKiK we Wrocławiu posługuje się symbolem pelikana prowadząc swoją działalność z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa .

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.