Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Informacja dotycząca wpływu działalności na zdrowie ludzi i środowisko

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.