Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Klienci zewnętrzni

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie: 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Pobierz »

 

Informacja o kontaktach podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dra hab. T. Dorobisza we Wrocławiu w okresie od dnia 01.12.2013 r. do dnia 31.05.2014 r.

Pobierz »

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.