Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ankieta Zadowolenia odbiorców krwi i jej składników

ANKIETA
Zadowolenia odbiorców krwi i jej składników


Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne w ciągłym doskonaleniu naszych procesów. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)

1.Jak oceniają Państwo jakość świadczonych przez nas usług?
         

2. Proszę ocenić etapy zamawiania krwi?
Składanie zamówień
         
Wydawanie krwi i jej składników
         
Rozliczenia faktur
         
Rozpatrywanie reklamacji
         

3. Jak oceniają Państwo jakość wydawanych przez nas składników krwi w procesie leczenia? Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
         

4. Czy zamówienia na składniki krwi są realizowane w 100% ?
     

5. Jak oceniają Państwo czas realizacji zamówień? Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
         

6. Czy informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce „Szpitale” są jasne i zrozumiałe?
     

7. Uwagi
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.