Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyszukiwarka:

Władze

 

Jacek Blicharski
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

 

 Dr n. med. Małgorzata Szymczyk – Nużka
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

 Iwona Mrowiec – Pawlik
Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem

 

 

Dorota Topolnicka 

   Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.