Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
  • Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

  • Ambasador

    Ambasador

  • Przyjdź na akcję wyjazdową

    Przyjdź na akcję wyjazdową

  • Droga dawcy

    Droga dawcy

Stan krwi na dzień: 18.08.2019

Krew RhD (+) plus

A RhD plus brakujący stan B RhD plus wystarczający stan AB RhD plus wystarczający stan 0 RhD plus niski stan

Krew RhD (-) minus

B RhD minus brakujący stan AB RhD minus niski stan
Aktualnie najbardziej potrzebna krew grup O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.