Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyróżnienie "Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu"

Wyróżnienie "Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu" przyznawane jest za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa. 

 

Działając na mocy Zarządzenia nr 15/ZA/22  z dnia 11.03.2022 r Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu określa zasady przyznawania wyróżnienia  „Zasłużony dla RCKIK we Wrocławiu”

 

 1. Wyróżnienie „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”  może być przyznane za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa.
 2. Wyróżnienie może być przyznane tylko jeden raz.
 3. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, w skład której wchodzi:
  1. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
  2. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
  3. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy
  4. Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem
  5. Kierownik lub zastępca Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji
 4. Wyróżnienie mogą otrzymać:
  1. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali przynajmniej 60 litrówkrwi pełnej lub innych jej składników w RCKiK we Wrocławiu według obowiązujących przeliczników.
  2. Prezesi i przedstawiciele klubówHonorowych Dawców Krwi oraz OR PCK działający na rzecz RCKiK we Wrocławiu nie mniej niż 5 lat.
  3. Przedsiębiorstwa, zakłady pracy, instytucje, organizacje, które minimum 5 lat organizują akcje pobierania krwi (co najmniej 2 akcje rocznie) lub w sposób szczególny przyczyniły się do wspierania honorowego krwiodawstwa.
  4. Przedstawiciele szkół/uczelni, którzy przynajmniej od 5 lat aktywnie prowadzącą prelekcje z zakresu promocji honorowego krwiodawstwa na terenie działalności RCKIK we Wrocławiu (tj. powiaty: głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Legnica i Wrocław)
  5. Osoby fizyczne, które aktywnie współpracują z RCKiK we Wrocławiu; od przynajmniej 5 lat organizują akcje pobierania  krwi (co najmniej 2 akcje rocznie). Dodatkowym atutem będzie prowadzenie prelekcji w dolnośląskich szkołach, wspieranie RCKIK  we Wrocławiu podczas organizacji akcji wyjazdowych.

    

Więcej informacji na ten temat oraz wniosek znajdą Państwo w Regulaminie - do pobrania

Zarządzenie dyrektora 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.