Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Warunki lokalowe Organizatora

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (RCKiK) może przeprowadzić akcję oddawania krwi w pomieszczeniach zakładu pracy, szkoły i innychorganizacji, aby zapobiec sytuacjom, kiedy brakuje krwi dla chorych na Dolnym Śląsku. RCKiK zapewni pomoc w zaplanowaniu akcji oddawania krwi, szczególnie materiałyinformacyjne dotyczące krwiodawstwa i kwalifikacji dawców.


Minimalna ilość dawców, od której możemy przeprowadzić akcję to 35/40 chętnych.
W przypadku mniejszej ilości chętnych możemy zorganizować transport osób do Centrum lub jednego z Oddziałów Terenowych.

Optymalne godziny do zaplanowania akcji są między 8:00 a 13:00 lub 12:00 -  16:00
Czas pobrania krwi od 30 dawców to około 2 godziny.
Aby zarezerwować datę i godzinę przeprowadzenia akcji należy skontaktować się z Działem Metodyczno-Organizacyjnym i Promocji RCKiK tel. 71 371 58 19, email: metorg@rckik.wroclaw.pl


RCKiK zapewnia:

 • Cały personel oraz łóżka i sprzęt potrzebny do pobierania krwi

 • Poczęstunek dla dawców – kawa, herbata, woda


Warunki lokalowe wymagane do przeprowadzenia akcji:

 • Duże pomieszczenie ok. 70m2, lub 2-3 mniejsze pomieszczenia, lecz przynajmniej jedno wielkości 20-25m2, z dobrym oświetleniem i wentylacją. Pomieszczenia powinny być uprzątnięte przed przyjazdem ekipy z RCKiK.

 • Przynajmniej 8 dużych stołów i 15 krzeseł. Akcje powyżej 100 dawców wymagają przynajmniej 12 dużych stołów i 25 krzeseł

 • Przynajmniej jedna osoba jest potrzebna przed i po akcji oddawania krwi do pomocy przy ustawieniu i złożeniu sprzętu. Organizator, lub jego przedstawiciel, powinien spotkać się z ekipą z RCKiK tuż po przyjeździe, by przedstawić plan lokalowy oraz być stałym kontakcie z pracownikami RCKiK.

 • Dostęp do 4 gniazdek elektrycznych+ przedłużacze.

 • Miejsce parkingowe dla samochodu transportowego z RCKiK.

 • Dostęp do toalet dla dawców i pracowników RCKiK.

 • W związku z potrzebą komputerowej bezprzewodowej rejestracji dawców w przypadku słabego zasięgu telefonów komórkowych w pomieszczeniach gdzie pobierana jest krew należy zgłosić ten fakt w deklaracji organizatora.

Reklama akcji: 
Aby rozreklamować organizowaną akcję oddawania krwi wykorzystaj:

 • promocja w otoczeniu internetowym

 • udostępnianie naszych informacji o planowanej akcji 

 • ulotki

 • plakaty

 • informacje prasowe do lokalnych mediów

 • lokalne stacje radiowe

 • znaki wskazujące miejsce akcji

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.