Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia pierwszej pomocy

ZBIERAMY CHĘTNYCH NA SZKOLENIA I PODAMY TERMIN SZKOLENIA JAK NAJSZYBCIEJ 

Szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.
Cel kursu: poznanie schematu postępowania w sytuacji znalezienia poszkodowanego, zdobycie umiejętności prowadzenia resuscytacji, postępowania w zakrztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego.
Czas trwania: około 8 godzin – jedno spotkanie( kurs weekendowy)
Cena szkolenia : 120 zł / od osoby
DO CENY KAŻDEGO KURSU OBOWIĄZUJE STAWKA 23% VAT (147,60 zł)
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.


KURS MIĘDZYNARODOWY - EMERGENCY FIRST RESPONSE

Uczestnicy tego kursu otrzymują Certyfikaty oraz legitymację w formie karty plastikowej EFR (Ratownika przedmedycznego),które sygnowane są przez biuro w Bristolu i honorowane na całym świecie.
Kurs obejmuje wstępną i dodatkową pomoc przedmedyczną.
Czas trwania: około 8 godzin – jedno spotkanie (kurs weekendowy)
Cena szkolenia: 320 zł/ od osoby .Obejmuje to oryginalne materiały szkoleniowe EFR i certyfikat dla Ciebie.
DO CENY KAŻDEGO KURSU OBOWIĄZUJE STAWKA 23% VAT (393,60 zł)

W przypadku szkoleń zleconych, terminy są do uzgodnienia

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 71 371 58 67, 606 749 077
e-mail: ratownik@rckik.wroclaw.pl

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.