Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia pielęgniarek

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH!

 

Od 1 stycznia 2023 roku obowiazywać będą poniższe ceny szkoleń pielęgniarek i położnych w zakresie uprawnień do przetaczania krwi i jej składników.

Ceny szkoleń:

szkolenie  podstawowe dwudniowe - 255,84 zł. brutto

szkolenie uzupełniające jednodniowe - 159,90 zł. brutto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA!!!

OD 1 LIPCA 2023 SZKOLENIA ORGANIZOWANE SĄ STACJONARNIE W SALI WYKŁADOWEJ CENTRUM KRWIODAWSTWA WE WROCŁAWIU, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5/9

DO  SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KWALIFIKUJE SIĘ OSOBA KTÓRA MA WAŻNE UPRAWNIENIA.

OSOBA KTÓREJ WYGASŁY UPRAWNIENIA MUSI ODBYĆ SZKOLENIE PODSTAWOWE

UPRAWNIENIA WYGASAJĄ PO 4 LATACH OD OSTATNEGO SZKOLENIA!!! 

RCKiK we Wrocławiu organizuje szkolenia pielęgniarek i położnych przetaczających krew i jej składniki w następujących terminach:

 

Szkolenie uzupełniające - 27.11.2023 stacjonarnie 

Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-14.30

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa RCKiK ul. Czerwonego Krzyza 5/9

PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU BARDZO PROSIMY O ANONIMOWE WYPEŁNIENIE ANKIETY ZADOWOLENIA KLIENTA KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK

LINK DO ANKIETY ZADOWOLENIA KLIENTA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie podstawowe - 23-24.10.2023 stacjonarne

I dzień godz. 9.00-14.30,

II dzień 9.00- 14.00   

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa RCKiK ul. Czerwonego Krzyza 5/9

 

PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU BARDZO PROSIMY O ANONIMOWE WYPEŁNIENIE ANKIETY ZADOWOLENIA KLIENTA KLIKAJC NA PONIŻSZY LINK

LINK DO ANKIETY ZADOWOLENIA KLIENTA

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

Zgłoszenia indywidualne na szkolenia proszę kierować na adres iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl. W zgłoszeniu proszę o podanie danych do faktury, adres do korespondencji i nr. prawa wykonywania zawodu.

Proszę przy każdym zgłoszeniu zbiorczym pielęgniarek na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki. Osoby zgłaszające się indywidualnie na szkolenie ponoszą koszty brutto tj.

WAŻNE!!!

Osoby odbywające kurs prywatnie muszą przed szkoleniem uiścić opłatę za szkolenie brutto przelewem bankowym na konto bankowe oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na e-mail: iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 45113010330018800155200002. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

  • Formularz zgłoszeniowy (formularz należy wypełnić komputerowo drukowanymi literami w wersji edytowalnej i przesłać elektronicznie na adres iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl)
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.