Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia pielęgniarek

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNA WSZYSTKIE SZKOLENIA SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu informuje, że ceny szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składnikówi w 2020 roku pozostają bez zmian.

 

  • koszt jednostkowy szkolenia podstawowego, dwudniowego - 137zł netto (168,51zł brutto)
  • koszt jednostkowy szkolenia uzupełniającego, jednodniowego - 72zł netto (88,56zł brutto)


Proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem szkoleń!!!

Osoby zgłaszające się indywidualnie na szkolenie ponoszą koszty brutto tj.

Szkolenia uzupełniające odbywają się w godzinach 8.00-15.30

Szkolenia podstawowe odbywają się w godzinach 8.00-14.30

Sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca pod nr tel. 71 371 58 77 !!!
Proszę przy każdym zgłoszeniu zbiorczym pielęgniarek na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki


DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZY ZGŁOSZENIACH ZBIORCZYCH NA SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE, NIE SĄ WYMAGANE KSERA ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZONYM KURSIE PODSTAWOWYM

 

UWAGA!!!

NOWY NR KONTA

45 1130 1033 0018 8001 5520 0002

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.