Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia lekarzy stażystów

SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW W RAMACH REALIZACJI STAŻU PODYPLOMEGO W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 

Regulamin szkolenia dla lekarzy stażystów organizowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.