Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia dla kierowników i pracowników Banków Krwi

SZKOLENIE PODSTAWOWE DWUDNIOWE

W DNIACH 25-26 LISTOPADA 2019 r. ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE PODSTAWOWE 2-DNIOWE DLA LEKARZY ODPOWIEDZIALNYCH ZA GODPODARKĘ KRWIĄ W SZPITALCH, KIEROWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW BANKÓW KRWI

 

  • Koszt szkolenia 115zł. netto, 141,45zł. brutto

 

 

 

DO POBRANIA:


Serdecznie zapraszam w imieniu Dyrekcji RCKiK we Wrocławiu

 

NR KONTA

45 1130 1033 0018 8001 5520 0002

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.