Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia dla kierowników i pracowników Banków Krwi

 

SZKOLENIE DLA  KIEROWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW BANKÓW KRWI

Od 1 stycznia 2023 roku obowiazywać będą poniższe ceny szkoleń:

szkolenie  podstawowe dwudniowe - 201,72 zł. brutto

szkolenie uzupełniające jednodniowe - 121,77 zł. brutto

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.