Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Statut

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

  1. Pobierz (rok 2012) »
  2. Pobierz (rok 2014) »
  3. Pobierz (rok 2017) »
  4. Pobierz (rok 2018) »
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.