Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Redaktorzy BIP

Lesław Starzyk

Dział Informatyczny
Stanowisko: Informatyk
Tel. 71 371 58 45 / Fax 71 328 17 13
E-mail: webmaster@rckik.wroclaw.pl

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.