Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej RCKIK WROCŁAW

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „RCKIK Wrocław”.
2. Administratorem aplikacji mobilnej jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław NIP: 898-18-53-248, REGON: 000291121, Numer KRS: 0000034677, SP ZOZ zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z aplikacji mobilnej.
4. Aplikacja mobilna nie zbiera, nie przechowuje, ani nie wysyła żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
5. Aplikacja wykorzystuje bibliotekę do zbierania statystyk wykorzystania aplikacji Fabric. Biblioteka zbiera anonimowe dane takie jak model urządzenia, system operacyjny, język itp.
6. Aplikacja wykorzystuje bibliotekę do raportowania crashy aplikacji Fabric. Biblioteka wysyła fragmenty logów potrzebnych do zdiagnozowania problemu wraz z informacjami technicznymi o urządzeniu.
7. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług.
8. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, o czym poinformuje użytkowników.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.