Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Misja RCKIK we Wrocławiu

"Pozostawanie w gotowości do pobierania krwi i jej składników od każdego honorowego i dobrowolnego dawcy, pragnącego nieść pomoc drugiemu człowiekowi”.

Misją RCKIK jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez zabezpieczenie szpitali w krew i jej składniki. Nasza misja jest realizowana dzięki Honorowym Dawcom Krwi, którzy, na co dzień dzielą się cząstką siebie i oddają to co najcenniejsze – krew.

Szacunek, zaufanie  i lojalność krwiodawców  są naszym priorytetem. Dlatego stale podwyższamy standard i zakres obsługi.

 

 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.