Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Kontakt dla szpitali

Ekspedycja 

kierownik Urszula Sokalska

tel. 71 371 58 26
tel. kom. 606 814 020

Dział Farmacji Szpitalnej

kierownik Magda Czajkowska

tel. 71 371 58 75

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców (badania konsultacyjne)

kierownik Anita Smolarczyk 

tel. 71 371 58 31

tel. kom. 785 102 089

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.