Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyszukiwarka:

Konferencje w 2015

Bezpłatna konferencja dla lekarzy i diagnostów zainteresowanych tematem krwiolecznictwa w zakresie przetaczania składników krwi oraz podawania leków krwiopochodnych dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią, anestezjologów oraz lekarzy pracujących w SOR-ach.
 

W dniu 27 października br. w godzinach 8.00 – 15.00 w Sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej al. Matejki 6 odbyła się bezpłatna konferencja dla lekarzy i diagnostów pt. „Nowości w transfuzjologii. Ciężkie stany kliniczne – leczenie składnikami krwi i preparatami krwiopochodnymi ” organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. Tematy konferencji: leczenie składnikami krwi we wstrząsie krwotocznym, krwawienia zagrażające życiu u chorych na osoczowe skazy krwotoczne oraz przykłady leczenia pacjentów ze skazą krwotoczną w stanie zagrożenia życia, wskazania do stosowania składników ubogoleucytarnych, immunologia krwinek białych, alloimmunologiczna granulocytopenia płodu/noworodka, problemy w dobieraniu składników krwi do transfuzji.
Konferencja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę .

Wszystkim dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

 

 


Bezpłatna Konferencja pt. "Nowoczesne technologie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie"

W dniu 18 czerwca br. w godzinach 8.00 - 16.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Nowoczesne technologie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie”. Celem konferencji było podwyższenie bezpieczeństwa podczas pobierania oraz przetaczania krwi i jej składników. Zostały omówione wszystkie zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Szczególną uwagę poświęciliśmy metodom redukcji czynników chorobotwórczych w składnikach krwi, metodom wykrywania przeciwciał przeciwpłytkowych, alloimmunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka oraz leczeniu produktami krwiopochodnymi. Poruszyliśmy również temat sztucznych łez z autologicznej surowicy. Każdy z uczestników konferencji otrzymał komplet materiałów zawierający wszystkie wykłady, które można będzie wykorzystywać w szkoleniu personelu medycznego w swoich placówkach.
Konferencja dofinansowana była przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę .
Wszystkim uczestnikom dziekujemy za przybycie. 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.