Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyszukiwarka:

Konferencje w 2014

Szanowni Państwo,
W dniu 29 września 2014r w godzinach 9.00 - 17.00 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przeprowadziło bezpłatną konferencję pt. „Podwyższenie bezpieczeństwa podczas pobierania oraz przetaczania krwi i/lub jej składników poprzez przygotowanie i przeprowadzenie wykładów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia usług wobec krwiodawców oraz najnowszych technologii w zakresie preparatyki krwi i badań diagnostycznych, zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi oraz promocja krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie Dolnego Śląska”.
W konferencji uczestniczyło 45 osób z niemal 30 szpitali i klinik Dolnego Śląska. Uczestnicy otrzymali materiały w wersji papierowej oraz elektronicznej. Na podstawie wypełnionych ankiet ewaluacyjnych wnioskujemy, że na wykladach podjęto najważniejsze tematy związane z bezpieczeństwem podczas pobierania oraz przetaczania krwi i/lub jej składników. Założony cel konferencji został osiagnięty, za co serdecznie dziękujemy wykładowcom oraz uczestnikom. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony. Bedziemy zamieszczać najświeższe informacje dotyczące kolejnych konferencji. Strona będzie systematycznie odświeżana i rozbudowywana.

Konferencja zostala dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.