Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Kluby HDK

 

KLUBY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 • Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Hucie Miedzi Głogów w Głogowie
 • Terenowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZR Polskiego Czerwonego Krzyża Głogów w Głogowie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Kropla Życia" przy O/Z "Polkowice-Sieroszowice" w Głogowie
 • Klub Kobiet Honorowych Dawców Krwi w Głogowie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyza "Usiądźmy razem" przy Sitech Sp. z o.o. w Głogowie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi "One Love" przy KGHM Zanam S.A w Głogowie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu
 • Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnicy
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża ZNTK "AIDA" w Oleśnicy
 • Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZR w Oleśnicy
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy ZSZ im. Marii Curie-Skłodowskiej w Oleśnicy
 • Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Oławie
 • Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. M.Kolbego w Jelczu-Laskowicach
 • Klub Honorowych dawców Krwi "Kropelka Życia" przy Oddziale Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyza w Środzie Śląskiej
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Miedzianej Kropli Krwi przy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna w Polkowicach
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Serce Górnika" w Lubinie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Ikar" przy HS Wrocław (dawny Hydral) we Wrocławiu
 • Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy PKP Wrocław Główny we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Dozamel-Dolmel we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szpitalu im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnycm Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Miejskiej we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy PKP CARGO S.A. we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Polar Whirlpool we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Legnicy
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża DECO Poska we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Górze
 • Klub Honorowych Dawców Krwi "Kropelka" przy Wrocławskiech Zakładach Energetycznych "KOgeneracja" S.A. we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Honorowych dawców Krwi "Rokita" w Brzegu Dolnym
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Pijafka" przy Duszpasterstwie Akademickim Redemptor we Wrocławiu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Hutnicza Krew przy Hucie Miedzi "Legnica" w Legnicy 
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyza  przy Parafii Św. Stanisława B.M. w Kramsku
 • Klub Honorowych Dawców Krwi Złotoryja  
 • Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Legnicy 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.