Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu jest Pani Angela Wesołowska.

 

Kontakt za pomocą - poczty mail: odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. kom. 509 226 728. Jest ona osobą do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.