Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych w Regionalnym Centrum jest Pan Szymon Żywicki, Zastępca: Pani Angela Wesołowska.

Kontakt za pomocą - poczty mail: odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (71) 371 59 31. Jest on osobą do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.