Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dokumenty do pobrania


ZAŁĄCZNIKI:

 

INSTRUKCJA ZLECANIA I POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH DO Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.