Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dokumenty do pobraniaZAŁĄCZNIKI:

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.