Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dlaczego warto oddawać osocze ?

Osocze krwi jest niezastąpione w produkcji leków, ratujących życie które są wydawane pacjentom bezpłatnie!

Osocze pobrane od honorowych dawców krwi jest niezbędne w leczeniu ciężko chorych pacjentów.  

Dzięki produktom osoczopochodnym można ich skutecznie  leczyć!


A co to jest osocze?  Jaka jest jego funkcja?

Osocze – płynny składnik krwi; stanowi do 55% objętości krwi. Osocze składa się przede wszystkim z wody (90%) oraz zawiera ważne substancje dla organizmu, takie jak przeciwciała, czynniki krzepnięcia i białka. Osocze jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzenie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.


Jak uzyskujemy osocze?

  • Po odwirowaniu 450 ml krwi pełnej otrzymujemy ok. 200 ml osocza.
  • Metodą plazmaferezy automatycznej otrzymujemy ok. 600-650 ml.

Co się dzieję z pobranym osoczem:

Około 25-30% pobranego osocza wydawane jest bezpośrednio do szpitali do przetoczeń pacjentom w czasie operacji, podczas leczenia oparzeń, przy krwotokach.

Nadwyżka osocza, pozostająca po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, jest przeznaczana do frakcjonowania w celu uzyskania produktów osoczopochodnych niezbędnych do leczenia wielu grup chorych, u których konieczne jest zastosowanie tego typu leków – m.in. osób chorujących na hemofilię, pacjentów po przeszczepieniach, z niedoborami odporności.

Immunoglobuliny i albumina nie posiadają odpowiedników wytwarzanych metodami inżynierii   genetycznej i muszą być wytwarzane z osocza ludzkiego.


Osocze można oddać w RCKIK we Wrocławiu oraz naszych Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy i Lubinie.

Zachęcamy do telefonicznej rejestracji. 

  • Rejestracja RCKIK Wrocław  71 371 58 24 
  • Rejestracja TO Głogów          76 831 45 48
  • Rejestracja TO Legnica          76 721 16 88
  • Rejestracja TO Lubin              76 746 88 70

 

Zapotrzebowanie na leki wytwarzane z osocza, m.in. immunoglobuliny, rośnie na całym świecie.
Przekaż swoje osocze dla pacjentów, którzy na co dzień muszą otrzymywać leki osoczopochodne. 
 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.