Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dane teleadresowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
we Wrocławiu
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza

ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
tel. 71 371 58 10
e-mail : centrum@rckik.wroclaw.pl


Terenowy Oddział w Głogowie
ul. Kościuszki 15
67-200 Głogów
tel. 76 831 49 23
e-mail : glogow@rckik.wroclaw.pl


Terenowy Oddział w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
tel. 76 721 16 88
e-mail : legnica@rckik.wroclaw.pl


Terenowy Oddział w Lubinie
ul. Bema 5
59-300 Lubin
tel. 76 846 14 26
e-mail : lubin@rckik.wroclaw.pl 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.