Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Aktualności

 

SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW W RAMACH REALIZACJI STAŻU PODYPLOMEGO W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

W zaiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną szkolenia zostają podzielone na 3 etapy.

I etap 2 dni wykładów (online)

II etap 2 dni seminaria (online)

III etap 2 dni zajęcia praktyczne

I ETAP WYKŁADY

W DNIACH 7-8.09.2020 ROKU ODBĘDĄ SIĘ WYKŁADY ONLINE DLA  LEKARZY STAŻYSTÓW W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ!!!

OSOBY, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W 2020 ROKU W WYKŁADACH MOGĄ PRZESŁAĆ SWOJE ZGŁOSZENIE NA ADRES E-MAIL

iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl

 

II ETAP SEMINARIA

OD 20.05.2020 ROKU LEKARZE STAŻYŚCI BĘDĄ MOGLI ZGŁASZAĆ CHĘĆ UDZIAŁU W SEMINARIACH (w formie online).

TERMIN SEMINARIUM :

9-10.09.2020 

PROSIMY PRZESYŁAĆ SWOJE ZGŁOSZENIA Z PODANIEM WYBRANEGO TERMINU NA ADRES E-MAIL:

iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl.

 

III ETAP ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA MOŻNA WYSYŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl LUB TELEFONICZNIE 71 371 58 77, 502 164 581

LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH JEST OGRANICZONA. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE CENTRUM KRWIODAWSTWA WE WROCŁAWIU UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5/9 W SALI WYKŁADOWEJ 

W GODZINACH 9.00-14.00

TERMINY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

22-23.07-BRAK MIEJSC

27-28.07-BRAK MIESC

29-30.07-BRAK MIEJSC

3-4.08-

5-6.08-20 OSÓB

10-11.08-20 OSÓB

17-18.08-20 OSÓB

24-25.08-20 OSÓB

26-27.08-20 OSÓB

14-15.09-20 OSÓB

16-17.09-20 OSÓB

28-29.09-

12-13.10-20 OSÓB

14-15.10-20 OSÓB

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

 


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.