Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Adres do doręczeń elektronicznych

Aktywny adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-75347-69549-UCUBS-15

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.