Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ankieta

ANKIETA SATYSFAKCJI KRWIODAWCY


Szanowni Dawcy, podzielcie się z nami swoimi opiniami i oczekiwaniami. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne w ciągłym doskonaleniu naszych procesów.
Płeć:
 

Wiek:
       

Wykształcenie:
         

Miejsce zamieszkania:
       

1. Jak często oddaje Pan(i) krew?
     

2. Jaką formę kontaktu z nami Pan(i) preferuje:
     

3. W jakich mediach widzi/słyszy Pan(i) nasze apele, artykuły:
         

4. Prosimy o ocenę jakości współpracy z naszym personelem. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Rzetelność udzielania informacji
         
Kultura i uprzejmość personelu
         
Reagowanie na potrzeby dawcy troska życzliwość
         
Profesjonalizm personelu
         
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
         

5. Jakość pracy poszczególnych działów. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Szatnia
         
Rejestracja
         
Pracownia Hematologiczna
         
Gabinet Lekarski
         
Sala Pobrań
         
Kawiarenka
         
Kasa
         

6. Przestrzeganie prawa. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Informacje są zrozumiałe
         
Zapewnienie poczucia intymności, godności i poszanowania
         

7. Warunki lokalowe RCKiK we Wrocławiu. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Budynek RCKIK
         
Kultura i uprzejmość personelu
         
Reagowanie na potrzeby dawcy troska życzliwość
         
Profesjonalizm personelu
         
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
         

8. Czy będzie Pan(i) nadal oddawał(a) krew?
     

9. Dodatkowe uwagi/spostrzeżenia z pobytu w RCKIK

10. Czy poleci Pan/Pani nasze RCKiK znajomym, rodzinie:
   
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.