Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-09-09
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: ZS im. T. Kościuszki w Wołowie
Miejscowość: Wołów
Ulica: Kościuszki 27
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.