Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-05-25
Od godziny: 11:00
Do godziny: 14:00
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Miejscowość: Kotla
Ulica: Szkolna 4
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.