Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-05-18
Od godziny: 10:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Miejscowość: Serby
Ulica: Ogrodowa 18
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.