Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-04-05
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Liceum Ogólnokształcące nr XII
Miejscowość: Wrocław
Ulica: pl. Orląt Lwowskich 2A
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.