Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2023-11-14
Od godziny: 08:00
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: Krajowy Rejestr Długów
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Siedzikówny 12
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.