Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2020-07-10
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: TERMY JAKUBA - Oławski Park Wodny
Miejscowość: Oława
Ulica: 1 Maja 33 a
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.