Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2019-06-02
Od godziny: 10:00
Do godziny: 14:00
Nazwa placówki: Park Oleśnickich Kolejarzy
Miejscowość: Oleśnica
Ulica: Poniatowskiego
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowych



Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.