Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

ANKIETA SATYSFAKCJI KRWIODAWCY


Naszą ambicją jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi krwiodawcy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej pracy poszczególnych działów RCKiK we Wrocławiu na każdym etapie drogi dawcy. Poznanie Państwa opinii umożliwi lepsze dostosowanie się do Państwa potrzeb.
1. Płeć:
 

2. Wiek:
   

3. Jestem Krwiodawcą:
 

4. Jestem Krwiodawcą od:
         

5. Jak Pan/Pani ocenia pracę kawiarenki:
 
    * komunikatywność ( sposób prowadzenia rozmowy oraz przekazywanie informacji)
     
 
    Jeżeli zaznaczyłe/aś wymagające poprawy wskaż obszar
     
 
    * postawę wobec Dawcy (życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie, gotowość do rozwiązywanie problemów, uprzejmość:
     
 
    Jeżeli zaznaczyłe/aś wymagające poprawy wskaż obszar:
     

6. Czy napotkałeś problem z wymianą czekolad w odrąbie pakietu ekwiwalentu energetycznego (czekolady)?
   

7. Czy regulamin zwrotu kosztów dojazdu jest dla Pani/Pana jasny i zrozumiały?
   

8. Czy jest Pan/Pani świadoma ,że na każdym etapie drogi dawcy może Pan/Pani skorzystać z napojów woda, herbata, kawa?
   

9. Który proces „ Drogi Dawcy” w Pani/Pana opinii wymaga udoskonalenia? (jeśli któryś wymaga poprawy, prosimy o napisanie dlaczego)
           

10. Jeżeli chciałaby Pani/Pan podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat wymagających poprawy lub godnych wyróżnienia aspektów funkcjonowania Centrum/ Oddziału Terenowego prosimy o notatkę w tym miejscu:

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.