Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Światowy Dzień Krwiodawcy


Plakat na rok 2006
pobierz, PDF 1.5MB

Światowy Dzień Krwiodawcy jest corocznym świętem obchodzonym 14 czerwca w rocznicę urodzin Dr Karla Landsteiner'a, który odkrył układ grup krwi AB0. Za to ważne odkrycie został odznaczony nagrodą Nobla. Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony na całym świecie, by uhonorować dobrowolnych dawców krwi.

Pierwsze globalne obchody tego dnia odbyły się w Południowej Afryce w 2004, rok później w Londynie. W roku 2006 głównym centrum obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy jest Bangkok. Dla mieszkańców Tajlandii, jest to rok szczególny, gdyż obchodzą również 60-tą rocznicę wstąpienia ich króla na tron. Jego Wysokość Król Bhumibol Adulyadej jest patronem Tajlandzkiego Czerwonego Krzyża.

Tegorocznym mottem Światowego Dnia Krwiodawcy jest "Jestem... i ratuję życie".

Światowy Dzień Krwiodawcy we Wrocławiu

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz jego Oddziałach Terenowych w Głogowie, Lubinie i Legnicy na oddających w tym dniu krew będą czekać w kawiarence dodatkowe kalorie.

Każdy oddający krew otrzyma pamiątkową kartkę z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Rysunek do niej wykonał jeden z małych pacjentów Kliniki Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

Krew oddają ludzie na całym świecie


Światowy Dzień Krwiodawcy

Zobacz plakaty z różnych stron świata promujące honorowe krwiodawstwo oraz filmy reklamujące oddawanie krwi, jako jedyny sposób ratowania życia chorych potrzebujących transfuzji.

Dziękujemy za Twój dar krwi

Dziękujemy wszystkim honorowym krwiodawcom oddającym krew nie oczekując żadnego szczególnego wynagrodzenia, poza świadomością uratowania życia choremu. Szczególnie zaś jesteśmy wdzięczni tym, którzy oddają krew bardzo regularnie, nawet powyżej 3 razy w roku. Naszą nadzieją jest, że nowe pokolenie krwiodawców będzie ich naśladować, stale dostarczając krwi, by ratowała życie chorego gdziekolwiek i kiedykolwiek.


Dr Karl Landsteiner,
odkrywca układu AB0

Karl Landsteiner (ur. 14 czerwca 1868 - zm. 26 czerwca 1943), austriacki lekarz patolog i immunolog, laureat Nagrody Nobla 1930.

Był profesorem uniwersytetu w Wiedniu (od 1911) oraz Rockefeller Institute for Medical Research w Nowym Jorku (od 1922). Został wybrany do Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie.

W 1901 odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 Nagrodę Nobla. W 1940 z A. Wienerem odkrył czynnik Rh.

W 1946 r. został uhonorowany przyznaniem nagrody Laskera w dziedzinie badań klinicznych.

Źródło: Wikipedia
Sponsorzy Światowego Dnia Krwiodawcy
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.