Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

Dnia 17 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Chorych na Hemofilię.
Krew chorych na tę chorobę nie ma wystarczającej ilości jednego z wielu czynników krzepnięcia. Podstawą leczenia jest więc dożylne podawanie brakującego czynnika krzepnięcia. A czynnik ten pozyskujemy z Waszego daru krwi! Dziękujemy ❤️

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.