Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zmiany organizacyjne w RCKiK i w TO

 

Ważna informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/ZA/13 z dnia 29.03.2013 r. wydanym przez Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zostają wprowadzone następujące zmiany organizacyjne dotyczące stacjonarnego poboru krwi w RCKiK we Wrocławiu i Terenowych Oddziałach:

1.     Z dniem 2 kwietnia 2013 roku ulegają zmianie godziny rozpoczynania rejestrowania Dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w sposób nastepujący:
od poniedziałku do piątku  od godziny 7.15 - 18.00

2.     Z dniem 2 kwietnia 2013 roku ulegają zmianie godziny rozpoczynania rejestrowania Dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu w soboty w sposób nastepujący:
w soboty od godziny 7.30 a zakończenie rejestracji bez zmian tj. do godziny 12.00

3.     Z dniem 1 lipca  2013 roku ulegają zmianie godziny zakończenia rejestrowania Dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w sposób nastepujący:
od poniedziałku do piątku  od godziny 7.15 - 17.30

4.     Z dniem 1 lipca  2013 roku zostaje zlikwidowany pobór stacjonarny w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy, Lubinie.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.