Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zmiana miejsca poboru krwi w Strzelinie 9-11-2007

ZMIANA MIEJSCA POBORU KRWI W STRZELINIE

9 listopada 2007 roku akcja poboru krwi będzie odbywać się w ZSP nr 1 ul. Staszica 5 w godzinach 8.30-12.00

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.