Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zmiana godzin rejestracji dawców w TO

Drodzy Krwiodawcy! Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzamy zmiany w godzinach rejestracji Krwiodawców w Terenowych Oddziałach w Lubinie, Legnicy i Głogowie. Wydłużamy oraz ujednolicamy godziny pracy we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem piątku, który różni się godziną zakończenia pracy w poszczególnych TO. Mamy nadzieję, że usprawni to aktualną obsługę Dawców oraz spotka się z Waszą przychylną aprobatą. Serdecznie prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami otwarcia naszych Terenowych Oddziałów oraz zachęcamy do telefonicznej rejestracji w celu umówienia wizyty.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.